El Trio Barroc del Cafè


joan vives

mireia ruiz

daniel regincós


Arran de les interpretacions per diferents indrets de Catalunya de la "Cantata del cafè" de Johann Sebastian Bach en una producció impulsada conjuntament el novembre de 2006 per la "Setmana de música Antiga" de Mataró, el Festival de "Tiana Antica" de Tiana i el "Cicle de Música Antiga" de Sant Martí vell, va sorgir el present Trio barroc que pren nom d'aquella popular partitura que Bach havia escrit el 1734 pel seu Collegium Musicum a Leipzig. 

 

Així doncs, reprenent l'esperit dels conjunts de cambra de les primeres dècades del s. XVIII i els criteris interpretatius propis de la música del moment, el Trio Barroc del Cafè ens ofereix diversos itineraris sonors pel món del barroc. Guiats per les explicacions de Joan Vives, el públic podrà anar resseguint les petjades de la història que ens han fet arribar els músics i compositors a través dels seus escrits i partitures. 

 

El Trio Barroc del cafè està format per Joan Vives (flauta de bec i divulgador musical), Daniel Regincós (violoncel barroc) i Mireia Ruiz (clavecí).